Hou je personeel binnen en betrokken

Waarom je moet inzetten op employee engagement in tijden van verandering

We leven in een tijd van constante verandering. Inmiddels lijken we daar allemaal gewend aan te zijn geraakt. Ook medewerkers zijn daardoor flexibeler geworden. Helaas denken nog te veel organisaties dat hen dit ontslaat van het meenemen van medewerkers in hun strategie, of in een nieuwe visie of merkidentiteit. En dat kost geld - letterlijk. Employee engagement stimuleren is dus essentieel in tijden van verandering. Maar hoe doe je dat?

Jaren geleden (in de vorige eeuw om eerlijk te zijn) werkte ik bij Kluwer als Manager Communicatie. Het was een interessante tijd om in uitgeversland rond te lopen. Er veranderde veel: bestaande businessmodellen (losbladigen) moesten op de schop - en daarmee ook de manier van geld verdienen. Informatie die eerst alleen beschikbaar was voor bijvoorbeeld juristen en accountants in ringbanden waar je iedere maand nieuwe bladen met informatie in moest voegen, werd door de komst van internet voor iedereen gratis toegankelijk.

Reorganisaties en andere grote organisatieveranderingen vonden tot die tijd vaak maar eens in de vijf jaar plaats. Maar plotseling gingen we naar een tijd waarin verandering de enige constante was. Aan mij de schone taak om de medewerkers mee te nemen in deze nieuwe realiteit. Ik ontdekte al snel dat de één daar beter mee kon omgaan dan de ander.

"Plotseling gingen we naar een tijd waarin verandering de enige constante was"

Werk aan de winkel op het gebied van employee engagement

Als medewerkers niet weten waar een organisatie voor staat, of waar deze naartoe gaat, resulteert dit in minder verbondenheid en inzet van de medewerkers. We noemen dit ook wel employee engagement. Een hogere employee engagement betekent een hogere productiviteit. Onderzoek van Gallup laat zien dat bedrijven met betrokken medewerkers 22% meer winstgevend zijn en een 10% hogere klantbeoordeling hebben. Ook Harvard Business Review concludeert dat een betrokken personeelsbestand een positieve invloed heeft op de bedrijfs- en financiële prestaties. Die resultaten verbeteren met maar liefst 202% als medewerkers zich wel betrokken voelen bij de organisatie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het verloop van medewerkers: bij betrokken medewerkers is het 87% minder waarschijnlijk dat zij de organisatie verlaten.

Er is dus het nodige te doen als het gaat om het betrekken van medewerkers bij een nieuwe strategie, een nieuwe koers van het bedrijf of het merk. Maar ook bij kleinere veranderingen is het belangrijk om medewerkers te betrekken. Dat geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen - dat ze gezien worden. En dat betekent niet alleen hogere winst- en productiviteitscijfers, maar ook een open en positieve cultuur op de werkvloer.

"Als medewerkers niet weten waar een organisatie voor staat resulteert dit in minder verbondenheid en inzet van de medewerkers"

Video als middel om de employee engagement te verhogen

Het betrekken van medewerkers is nooit klaar. Ook nadat de nieuwe strategie is gepresenteerd door de CEO zul je die moeten blijven communiceren en uitdragen. En vooral dat laatste is belangrijk: zorg dat de manier van communiceren aansluit bij wat je wil bereiken met de nieuwe strategie of het merk.

Video is hier bij uitstek een geschikt medium voor. Je kunt er op verschillende manieren verhalen mee vertellen, en het format compleet aanpassen aan jouw boodschap.

Een intern tv-programma kan helpen om de culturele identiteit van een bedrijf te versterken en de verbinding tussen werknemers en de organisatie te behouden. Het kan worden ingezet als platform waarop medewerkers elkaar ontmoeten en leren kennen, zelfs als ze niet fysiek bij elkaar zijn. Maar ook om nieuws te delen, om de cultuur en waarden van de organisatie te communiceren, en om werknemers te laten zien hoe hun werk bijdraagt aan de grotere missie en doelen van de organisatie.

Dit hebben we bijvoorbeeld al gedaan voor Rabobank met Rabo TV. En waar we zijn gestart met een videoreeks waarin we eerst zelf op zoek gingen naar onderwerpen om de programma’s mee te vullen, komen medewerkers nu naar óns toe met de vraag of zij hun nieuws via één van de twee tv-programma’s kunnen delen met de rest van de organisatie. Als dat geen echte employee engagement is!

"Zorg dat de manier van communiceren aansluit bij wat je wil bereiken met de nieuwe strategie of het merk"

Wil je meer weten over hoe je video kunt inzetten voor het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers? Of heb je een nieuwe strategie of een nieuw merk dat in de organisatie moet landen? Ik vind het leuk om hierover met je van gedachten te wisselen (maartje@thisisqi.nl/ 06-1138 0056)

Auteur

Maartje Grossouw

Managing Director